H.S.T. reiniging & hygiëneBouwoplevering

Bouwoplevering

Onder bouwoplevering verstaan wij het volledig schoon opleveren na een verbouwing, renovatie of nieuwbouw van winkelpanden, bedrijfsruimten en woningen. Daarnaast kunnen wij na een bouwoplevering alle soorten vloeren voorzien van een beschermlaag. H.S.T. reiniging & hygiëne werkt met VCA gecertificeerde personeel, zodat u verzekerd bent van professioneel krachten die op de hoogte zijn van alle veiligheidseisen in de bouw.